] انتخاب پرده برای آشپزخانه های کلاسیک

دانستنی های بوم چین

-

انتخاب پرده برای آشپزخانه های کلاسیک

برای آشپزخانه های سبک کلاسیک پرده هایی مجلل و چند لایه که روی هم آویزان هستند و همچنین دارای منگوله هستند استفاده می کنند در این سبک فقط از مبلمان و کابینت کار شده استفاده نمی شود. که معمولا در این نوع از سبک بیشتر از کابینت های چوبی استفاده می شود با پرده های ضخیم استفاده می شود که برای نصب پرده هم باید به گونه ای عمل کرد که با تزئینات و دکوراسون آشپزخانه همخانی داشته باشد و متناسب باشد.