] چگونه بزرگ نشان دادن خانه با توسعه های بوم چین

دانستنی های بوم چین

-

چگونه بزرگ نشان دادن خانه با توسعه های بوم چین
می توان با زاویه ها خانه ها را بزگ نشان داد برای شروع می شود از یک شکل استفاده کرد که برای کفپوش یا تزئین دیوار و این جور جاها که بستگی به سلیقه خود فرد دارد جدا از بزرگ نشان دادن خانه متفاوت و زیبا تر هم می شود. راه دیگر برای زاویه دار انحنای بیشتری به خانه ببخشیم با فرش بیضی شکل و بالش گرد تاثیر زیادی دارد. همچنین از پوشش گیاهی هم می شود استفاده کرد چون گیاهان زاویه را باز و فضا را بزرگتر نشان می دهد و اگر تمام دیوار ها تک رنگ باشد فضا را بزرگتر نشان می دهد. از مبلمان های منحنی شکل هم می شود  استفاده کرد