] بوم چین ایده هایی را برای دکوراسیون جشن به شما پیشنهاد می دهد

دانستنی های بوم چین

-

بوم چین ایده هایی را برای دکوراسیون جشن به شما پیشنهاد می دهد
اولین نکته این است که فضایی که برای جشن در نظر می گیریم فضای راحت و به نسبت بزرگ باشد و در نکته بعد باید دکوراسیون به جشنی که میخوایم برپا کنیم مرتبط باشد به عنوان مثال دکوراسیون برای جشن کودک با دکوراسیون نامزدی و یا تولد و جشن سالگرد متفاوت است و اینکه دکوراسیون بیش از اندازه شلوغ نباشد زیبایی و حس آرامش ایجاد می کند و لوازم جشن را باید به گونه ای انتخاب کنیم که با نوع جشن همخوانی داشته باشد از وسایل بزرگ مثل مبلمان بزرگ و سنگین نباید بکار ببریم چون باید جا برای حرکت و رفت و آمد به اندازه کافی باشد و نی توان از تابلو که مناسب جشن باشد هم برای تزئین دیوارها استفاده کرد. استفاده از فرش در مکان جشن زیبایی آن را چند برابر می کند و موردی که خیلی تاثیر دارد نور و روشنایی مهمترین اصل است و باید این را هم در نظر بگیریم که جه نوری برای جشن مناسب تر است. و برای آخرین نکته این را یادآور شوم که خرید وسایل گران قیمت برای جشن اشتباه است چون بعد از جشن این وسایل دیگر استفاده نمی شود.